JoJoJa! är ett forum där ungdomar kan uttrycka sig konstnärligt

Syftet är att ge ungdomar chansen att uttrycka sig fritt, utanför föräldrahemmet och skolan som ibland kan kännas begränsande. Jo.Jo.Ja! vill vara ett forum där ungdomar kan uttrycka sina problem konstnärligt i stället för att hålla dem för sig själva. Genom att befästa sin identitet genom att skriva manus, filma, dansa eller skådespela kan ungdomar synliggöra sina problem och funderingar för omvärlden och påverka den samtidigt som de själva får bekräftelse, konstruktiv kritik och vänner.

Film, scenkonst & dans

Genom film, scenkonst och dans vill vi att Malmöungdomar – från alla bostadsområden, oavsett etnisk bakgrund eller tillhörighet och med vilket modersmål som helst– ska få en chans att utvecklas och visa upp sin kreativitet. Jo.Jo.Ja ger också ungdomar chansen att lära sig och utvecklas genom att själva leda: barnteater, filmprojekt, musikproduktion, dans- och scenkonstförställningar.

Teknologi ger uttryck

Ny teknik som mobiltelefoner, sociala medier, onlinespel, osv. kan framstå som begränsande för ungdomar som alltid ses spegla sitt ansikte i en skärm. Vi vill i stället se den kreativa potentialen i teknologin som en möjlig väg för ungdomar att uttrycka sig och att präva sin kreativitet genom att använda mobilens kamera och appar, spelens estetik och social medier osv. för att skapa och sprida filmer och sceniska föreställningar som också går bortom mediet och använder kroppen och rösten som uttryck.

En meningsfull fritid

Jo.Jo.Ja vill vara ett alternativ till att inte göra någonting på fritiden, att hänga på gator och torg eller låta tiden försvinna in i sin mobil. Vi vill att ungdomar ska vara delaktiga i att bygga upp en konstnärlig föreställning genom film eller scenkonst och att på så vis släppa på pressen att behöva uppnå något mer än att bara delta. Jo.Jo.Ja sätter den konstnärliga processen och samarbetet i fokus.
  • IMG_6718

Filminspelning på Komvux Malmö Södervärn

September 20th, 2015|0 Comments

Ung i sommar erbjuder 4-veckors sommarpraktik för unga malmöbor som vill lära sig något nytt och samtidigt tjäna egna pengar. Jo.Jo.Ja – Ung film och scen i Malmö – är en kulturförening för ungdomar med inriktning mot kortfilm, […]

  • jojoja-praktik-4

MALMÖUNGDOMARS KORTFILMSFESTIVAL (MUKFF)

August 23rd, 2015|0 Comments

Med start i december 2014 kommer Jo.Jo.Ja Ung film & scen i Malmö att arrangera Malmöungdomars Kortfilmsfestival (MUKFF) för de ungdomar mellan 15 och 20 år som vill ta filmning ett steg längre och få professionell […]